Sproeidrogen 2

Toepassing  :  Voedingsmiddelenindustrie.

Probleem     :  Standtijd inwendige onderdelen 4 - 8 uur, geen stabiel droogproces wegens snelle drukval.

Oplossing    :  Selecteren en toepassen juiste materiaal voor inwendige onderdelen na onderzoek op slijtmechanisme.

Resultaat      :  Stabiel proces en standtijd onderdelen 3+ maanden.

 

Detail :

Een opgeleverde sproeidroogtoren in de voedingsmiddelenindustrie wordt zwaar belast met agressieve vloeistoffen. Zowel in de opstartfase, als ook tijdens het proces worden middelen gebruikt die voor wat betreft pH-waarde en metaaloplossende eigenschappen de gebruikte onderdelen een standtijd korter dan 1 dag geven. Per half jaar wordt voor € 45.000 aan onderdelen verbruikt en tot het moment van contact tussenn klant en SWM is nog geen stabiele productierun langer dan 4 - 8 uur gedraaid. Door de drukval werden de geproduceerde poederkorrels te grof. Het lijdt geen twijfel dat dat niet wenselijk was. Klant benaderde SWM met de vraag of de inwendige delen van industrieel diamant geproduceerd konden worden. Dat kan, maar eerst diende onderzocht te worden of dat noodzakelijk was.

De inwendige onderdelen die gebruikt werden, waren van matige kwaliteit voor wat betreft materiaalkeuze en be-/afwerking. Deze onderdelen zijn door SWM geanalyseerd, waardoor het slijtmechanisme op in eerste instantie corrosie en vervolgens hierdoor desastreuze abrasie vastgesteld kon worden.

Door het toepassen van ons standaardmateriaal, echter wel met een afwerking speciaal voor dit soort agressieve toepassingen, is de standtijd verlengd van een paar uur naar meer dan 3 maanden. Voor het eerst sinds de opstart van de installatie kon een productierun van een week uitgevoerd worden, wat bijzonder gewenst was. Dit zonder het toepassen van zeer kostbare onderdelen gemaakt van diamant.

Een extra voordeel :

Per jaar werd door klant voor iets minder dan € 100.000 onderdelen verbruikt. Nu is dat naar beneden gebracht met een factor 10!

 

Duidelijk zichtbare slijtage, veroorzaakt door toepassen van verkeerde basismateriaal.

 
Boven